ZVONKY OTEVÍRAJÍ SRDCE EVROPY

Název projektu: Zvonky otevírají srdce Evropy

Erasmus+

Číslo projektu: 2018-2-CZ01-KA205-048351

Doba realizace projektu: 1.9.2018 - 31.8.2020

Celkový grant: 106.459 EUR

Stručný projektu:

Zvonky otevírají srdce EvropyŽadatelem projektu je obec Kateřinice, která s dalšími 4 partnery projektu spolupracuje již několik let. Hlavním horizontálním tématem projektu je přispět k rozvoji evropských dovedností a kvalifikaci mládeže, pracovníků s mládeží, rozvoji základních a průřezových dovedností s využitím inovativních metod a posílení kvality prostřednictvím přeshraniční spolupráce.

V rámci klíčových aktivit jsme se zaměřili na naplňování rozvoje zásadních kompetencí u cílových skupin projektu pomocí inovativních a interaktivních metod, přičemž dojde k jejich neformálnímu vzdělávání. Inovativnost projektu spočívá v samotné myšlence projektu, která vzešla z myšlenky pracovníků farního sboru v Kateřinicích (resp. občanské sdružení Zvonky Dobré Zprávy) spolu s již dlouhodobě spolupracujícími farnostmi a obcemi (obec Kateřinice, obec Košariská a Farní sbor v Ostravě) na předání know-how (předání metodiky a naučení této unikátní hudební metody - hra na zvonky co nejširší cílovou skupinu), oslovení a zapojení co největší skupiny dětí a mládeže, zaškolení pedagogů a pracovníků s mládeží a navázání další spolupráce na národní i mezinárodní úrovni. Důležitým faktorem je také společná duchovní podstata zapojených organizací a spolků a jejich zázemí, tvořící nezbytnou část k realizaci samotného projektu. Inovativnost přinášíme v poznání - realizace projektu by měla mít za úkol vyplnit volný čas mládeže a tak zamezit, popřípadě usměrnit, jejich možnému sociálně-patologickému zasažení. Spolupráce mládeže a pracovníků s mládeží z různých států má mládeži přiblížit jednotlivé členské státy EU a jejich kulturní odlišnosti, přičemž ne v negativním světle – ba naopak, jak je Evropa a lidé v ní rozmanití, a přitom stejní. V rámci realizace projektu dojde k rozvoji osobností a organizačních schopností realizátorů projektu. Nedílnou a důležitou součástí bude také rozvoj jazykových schopností u mládeže, stejně tak jako u pracovníků s mládeží.

Díky realizaci tohoto projektu bychom chtěli prohloubit spolupráci mezi partnery projektu a spolupracujícími organizacemi a spolky s cílem vzájemné výměny postupů a metod na národní i mezinárodní úrovni rozvinout, rozšířit a zavést tuto inovativní formu neformálního vzdělávání mládeže a pedagogů/pracovníků s mládeží na národní i mezinárodní úrovni - obce (Kateřinice, Košariská) se aktivně zapojí do jednotlivých aktivit projektu a budou podporovat rozvoj a integraci tohoto neformálního učení ve svém regionu i mimo něj, tak dojde k propojení spolupráce regionálních správních orgánů a spolků, vzdělávacích organizací - jednotlivé aktivity projektu (workshopy a hudební kempy) jsou nastaveny tak, aby došlo ke zlepšení dovedností, zkušeností a kompetencí.

Partneři projektu:

Obec Kateřinice: www.obeckaterinice.cz

Obec Košariská: www.kosariska.sk

Zvonky dobré zprávy: https://zdz.obeckaterinice.cz

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Ostravě: www.ostrava.evangnet.cz

Živá Ratolesť

Naši partneři

Vodovod obce Kateřinice
MAS Střední Vsetínsko
Sdružení obcí pro rozvoj mikroregionu Střední Vsetínsko

© 2022 Obec Kateřinice
Struktura stránek | Prohlášení o přístupnosti | Ochrana osobních údajů