492

Infokanál
Aktuální vysílání Infokanálu obce

Formát PDF
Obec Kateřinice - Facebook
Aktuálně
BOHOSLUŽBY z Kateřinic
Turistický dotazník

prosíme o vyplnění krátkého dotazníku.

JSTE SPOKOJENI S NÁBÍDKOU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB?

prosíme o vyplnění krátkého dotazníku.

číslo účtu, variabilní symboly

u obecního úřadu v roce 2020

z rozpočtu obce za rok 2020

Zákaz vypalování trávy

Upozorňujeme občany a podnikatele, že dle zákona o Požární ochraně je celoroční zákaz vypalovat křoviny, trávu, plevel, suchý rákos, pálení slámy a plevele v řádcích nebo plošně na polích, pálení průmyslových odpadů. V případě porušení tohoto zákazu hrozí vysoká pokuta.

pomozte našim dětem získat nové sešity a papír

který zakazuje podomní a pochůzkový prodej v obci. Přečtěte si prosím další informace. Úplné znění zde.

Informace o kabelové síti v obci

TKR Jašek, s.r.o. v sekci Televize nebo zde

Zobrazit archiv aktualit

Vodovod obce Kateřinice

Obec Kateřinice je zapojena do výzkumného projektu č. TA02020604 s názvem „Nástroje pro prevenci vzniku zákalu ve vodovodních sítích“ (www.vodabrno.cz), který je financován Technologickou agenturou České republiky v rámci programu Alfa (www.tacr.cz).

Jedná se o projekt aplikovaného výzkumu, jehož hlavní řešitelskou výzkumnou institucí je Vysoké učení technické v Brně (water.fce.vutbr.cz), řešitelem projektu je Ing. Jan Ručka, Ph.D. Cílem projektu je vyvinout sadu nástrojů, které obci Kateřinice umožní vytvořit a realizovat preventivní program pro zlepšení kvality vody ve vodovodní síti a zabránit vzniku zákalových událostí ve vodovodu. Obec Kateřinice je do tohoto projektu zapojena formou „případové studie“, což znamená, že do samotných výzkumných činností nevkládá finanční prostředky, ale umožní na svém vodovodním systému realizovat měření, která jsou z hlediska probíhajícího výzkumu nezbytná.

Harmonogram řešení projektu

Září 2012 – Vysoké učení technické v Brně aktualizovalo pasport celé vodovodní sítě obce Kateřinice, předání tištěné podoby pasportu v květnu 2013

Březen 2013 – byl osazen přesný indukční průtokoměr na odtoku z vodojemu do obce. Cílem je získání dostatečně dlouhé časové řady průtoků vody z vodojemu do sítě s velmi krátkým časovým krokem tak, aby mohla být vyhodnocena časová charakteristika spotřeby vody, přímé ztráty vody v síti, atd.

Duben 2013 – plošný monitoring vodovodní sítě, souběžné osazení 4 až 6 kusů tlakových čidel se záznamovým zařízením rovnoměrně po celé vodovodní síti. Monitoring tlaků a současné měření průtoků vody.

Květen 2013 – sestavení přesného hydraulického modelu vodovodní sítě, kalibrace modelu na základě měření na síti

Červen - srpen 2013 – sestavení preventivního odkalovacího plánu vodovodu, jednorázové odkalení sítě.

Srpen – prosinec 2013 – zvýšený monitoring jakosti vody v síti, měření průtoků a tlaků, vyhodnocení výsledků.

Další informace …. Prosím vložit odkaz www.vodabrno.cz

Odpovědný řešitel projektu:

Ing. Jan Ručka, Ph.D.

Ústav vodního hospodářství obcí

Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně

Žižkova 17, Brno 602 00

tel.: 541 147 734

Odpovědný zástupce obce Kateřinice

Ing. Vojtěch Zubíček, Ph.D. – starosta obce Kateřinice

Přílohy:


Zpět

Naši partneři

Vodovod obce Kateřinice
MAS Střední Vsetínsko
Sdružení obcí pro rozvoj mikroregionu Střední Vsetínsko

© 2020 Obec Kateřinice
Struktura stránek | Prohlášení o přístupnosti | Ochrana osobních údajů